Ouderen

 | SAN |

Stichting Themida heeft uiteraard ook oog voor de ouderen in onze maatschappij. Wanneer dat nodig is begeleiden wij ouderen bij het verbeteren van hun sociaaleconomische positie in de samenleving, door te beginnen met beter participeren. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning als het gaat om hun zorg- en/of hulpbehoefte.

Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld waarbij zowel vitale senioren, inburgeraars als niet inburgeringspichtige senioren met een zorgbehoefte aan elkaar worden gekoppeld. Bij de werving van senioren wordt rekening gehouden met hun eigen situatie, omdat zij in staat moeten zijn om gesprekken te kunnen voeren met de inburgeraar. Gezien de tekorten in de zorg en de grote behoefte onder allochtone medelanders is het naar ons idee noodzakelijk om de genoemde problematiek aan te pakken, met het oog op een win-winsituatie voor beide doelgroepen.