In Veilige Handen

De toolkit In Veilige Handen van Op Avontuur in de Stadsnatuur is bedoeld voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen onze Stichting. Hiermee dragen wij zorg dat medewerkers en vrijwilligers zich op een goede manier gedragen en dat kinderen zich veilig voelen, ook tijdens onze activiteiten.

Samenwerken is vaak een sleutel tot succes.

Wij zijn ons bewust van de mogelijke risico’s van seksueel misbruik. Preventie is onontbeerlijk! “Voorkomen is beter dan genezen”. Ons doel is de veiligheid van kinderen te waarborgen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Op Avontuur in de Stadsnatuur streeft naar betrouwbaarheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, professionaliteit en veiligheid van ieder die zich inzet bij ons. Alles in het belang van het kind.

Wij hopen dan ook dat ieder zich met heel veel plezier inzet bij Op Avontuur in de Stadnatuur. In het belang van het kind. 

De leden van de Supportgroep