Emancipatie

 | La City 08

Stichting Themida geeft ook extra aandacht voor de (allochtone) vrouw en haar maatschappelijk carrière. Wij maken ons daarom ook sterk voor projecten die onze deelneemsters de kans geven om vaardigheden op te doen die hun positie op de arbeidsmarkt versterken, wat betere kansen biedt op het vlak van maatschappelijke participatie.

Op het vlak van emancipatievraagstukken richten we ons ook op de rol van mannen. Met diverse projecten, speciaal gericht op mannen, proberen wij een mentaliteitsverandering tot stand te brengen in de rolverdeling tussen man en vrouw. Mannen worden gestimuleerd om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg, een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding en schoolloopbaan van hun kind en hun vrouw en kind(eren) de ruimte te bieden zichzelf te ontplooien.